Запити на отримання публічної інформації приймаються

-на поштову адресу :58023, м.Чернівці, вул. Комунальників,12.

-на електронну пошту КП”Чернівецьке тролейбусне управління”: trolli1897@gmail.com

-телефоном: +380 (50) 434 29 89


ТЕРМІНИ НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАПИТИ ЗАЯВНИКІВ

І. ЗВЕРНЕННЯ (ПРОПОЗИЦІЯ, ЗАУВАЖЕННЯ, ЗАЯВА, КЛОПОТАННЯ, СКАРГА).  

Термін надання відповіді – не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

ІІ. ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ (викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до органів місцевого самоврядування здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції). 

Термін надання відповіді – 10 календарних днів, а в  а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – один місяць. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

ІІІ. АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ (письмове звернення адвоката до органу місцевого самоврядування про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту). 

Термін надання відповіді – не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

IV. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ (прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні).

Термін надання відповіді – 5 робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Порядок подання та розгляду звернень громадян регулюється Законом України “Про звернення громадян”