Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єкта господарювання комунальної власності міста Чернівці, (дочірнього підприємства), його дій чи бездіяльності. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію за місяць, квартал, рік.

Подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єкта господарювання комунальної власності міста Чернівці регулюється законодавством України про доступ до публічної інформації.

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 Запит можна подати безпосередньо до КП «Чернівецьке тролейбусне управління», наприклад, через веб-сайт, електронну пошту, поштову адресу, чат-бот або особистий візит.

Згідно із ст. 20 Закону Украаїни «Про доступ до публічної інформації» суб’єкт господарювання має надати відповідь на запит протягом 5 робочих днів з моменту його отримання.

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Окрім того, повідомляємо, що всі запити на отримання інформації, які надходжуть на адресу Підприємства та відповідають ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розглядаються у встановлений термін спеціалістами Підприємства, якими в подальшому готується відповідь із необхідними додатками до неї.

Зверніть увагу, подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, керівників та інших посадових осіб підприємства, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.