Перевірка правильності проведення процедури закупівель без використання електронної системи та договорів про закупівлі, укладених без використання електронної системи.

Станом на сьогодні алгоритм проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів зазнав змін, що відображені в Постанові КМУ від 12 жовтня 2022 р. N 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості).

Відповідно до частини 3 Особливостей замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону № 922, проводять закупівлі відповідно до Закону № 922 з урахуванням цих Особливостей.

Закупівлю відповідно до Особливостей замовник здійснює на підставі наявної потреби або в разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля входить до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону № 922. Річний план та зміни до нього замовник безоплатно оприлюднює в електронній системі закупівель (ЕСЗ) протягом п’яти робочих днів із дня їх затвердження. 

Уповноважена особа замовника своїм рішенням затверджує тендерну документацію, ухвалює остаточне рішення про проведення відкритих торгів і оголошує процедуру закупівлі в ЕСЗ.

Оголошення про проведення відкритих торгів потрібно оприлюднити не пізніше ніж за 7 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, незалежно від очікуваної вартості закупівлі.

Оголошення про проведення відкритих торгів повинно обов’язково містити інформацію, яку передбачає частина 2 статті 21 Закону № 922.

Разом з оголошенням про проведення відкритих торгів в ЕСЗ замовник оприлюднює тендерну документацію. Оприлюднює він її для загального доступу шляхом заповнення полів в електронній системі. Таке оприлюднення є безоплатним.

Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.

Учасники готують тендерні пропозиції з урахуванням вимог тендерної документації, що встановив замовник, та заповнює електронні поля. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу 14 цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу 16 цього пункту.

Якщо етап звернень та оскарження пройшов та завершився період подання тендерних пропозицій, замовник переходить до етапу проходження аукціону або, за умови що в ТД було передбачено, що відкриті торги проводяться без застосування аукціону, до етапу  розгляду тендерних пропозицій.

Якщо аукціон не проводиться, в ЕСЗ після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, який визначив замовник в оголошенні про проведення відкритих торгів, що проходять без застосування електронного аукціону, розкривається інформація про тендерні пропозиції, у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). 

Дата й час розкриття тендерних пропозицій, дата й час проведення електронного аукціону ЕСЗ визначає автоматично в день, коли замовник оприлюднив оголошення про проведення відкритих торгів в ЕСЗ.

Перед початком аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій.

Замовник не бере безпосередньої участі в аукціоні під час відкритих торгів, але може вільно спостерігати за ціновою боротьбою учасників.

Зверніть увагу! Електронний аукціон не може проходити у вихідні дні та в неробочий час.

У ході аукціону відбувається оцінка тендерних пропозицій. ЕСЗ проводить її автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, які замовник зазначив у ТД, шляхом застосування електронного аукціону.

Особливості внесли нову умову, що дозволяє визначати переможця в ситуації, коли аукціон не відбувся.

Якщо була подана одна тендерна пропозиція, ЕСЗ після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, який визначив замовник в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.

Замовник розглядає таку тендерну пропозицію на тих же умовах, що й учасників аукціону.

Топові статті для закупівельників

Етап 4. Розкриття та оцінка тендерних пропозицій

Розкриття тендерних пропозицій ЕСЗ здійснює автоматично одразу після завершення електронного аукціону або у разі подання однієї тендерної пропозиції, одразу після завершення періоду подання тендерних пропозицій. Останній алгоритм дій і у разі, якщо відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. 

Замовник не формує протокол розкриття тендерних пропозицій. У день розкриття тендерних пропозицій такий протокол автоматично формує та оприлюднює ЕСЗ.

Етап 5. Розгляд тендерних пропозицій

Далі замовник повинен розглянути тендерні пропозиції учасників.

Якщо був аукціон, то спочатку він розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною за результатами аукціону. Якщо аукціону не було, то найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.

Оцінка тендерної пропозиції ЕСЗ проводить автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, які замовник визначив у ТД, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. 

Строк розгляду тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів із дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк замовник може аргументовано продовжити до 20 робочих днів.

У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в ЕСЗ протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

Основне завдання замовника перевірити, чи тендерна пропозиція відповідає вимогам ТД та Закону.

У ході розгляду тендерних пропозицій замовник може зіштовхнутися із тим, що найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція буде визначена аномально низькою.

Спростовуємо три упередження про зміни в договорах

Зверніть увагу! Таке визначення ЕСЗ здійснює автоматично, тому замовник не може робити це сам, навіть якщо ціна тендерної пропозиції йому здається занадто низькою.

Визначення аномально низької ціни за результатами аукціону визначена у статті 1 Закону.

А у випадку, коли аукціон не проводиться під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низьку ціну ЕСЗ визначає автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

У разі визначення цінової пропозиції учасника аномально низькою, замовник чекає реакції учасника, адже той протягом одного робочого дня повинен оприлюднити обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції.

Порушення цього строку є підставою відхилити таку пропозицію учасника. А от належність такого обгрунтування замовник визначає самостійно і в разі, коли він вважає обгрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції учасника неналежним, може відхилити тендерну пропозицію такого учасника. Проте, таке рішення замовника досить часто учасники оскаржують.

Якщо замовник під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявив невідповідності в інформації та/або документах, що подав учасник процедури закупівлі в тендерній пропозиції та/або подання яких передбачала ТД, він розміщує в строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та/або документах, які подав учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагала ТД, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагав замовник, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонує учасник процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надає учасник процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, який запропонував учасник процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подав учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних із виконанням рішення органу оскарження.

Якщо тендерна пропозиція, яка визначена найбільш економічно вигідною, відповідає всім вимогам, замовник може не розглядати наступні тендерні пропозиції.

Якщо ж найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації, замовник повинен відмовити такому учаснику на підставах, що передбачені у пункті 44 Особливостей.

У разі відхилення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції замовник розглядає наступну тендерну пропозицію в списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки – від найкращої, у порядку та строки, визначені у Законі, тобто в ті ж строки, що і для першого учасника.

Якщо тендерну пропозицію подав один учасник, замовник ухвалює рішення щодо неї.