Структура підприємства

№№ пп Структурний підрозділ Основні функції Керівник Службовий номер
1 Начальник КП ЧТУ Продан Петро Дмитрович

 

57-13-91
2 Головний інженер забезпечення постійного контролю за виконанням плану випуску технічно справного рухомого складу на лінію, виконання ремонтів рухомого складу, контроль за технологією ремонтів Олексюк Михайло Георгійович

 

050-374-52-73
3 Інспектор з контролю

за виконанням доручень

Ведення діловодства на підприємстві, технічні функції по забезпеченню та обслуговуванню роботи керівника Бєлокуренко Галина Дмитрівна 57-13-91

т/ф 57-13-98

4 Диспетчерська служба Контроль за рухом електро- та автотранспортом на маршрутах

 

Ворощук Ольга Корніївна 57-13-89

050-434-29-89

5 Служба енергогосподарства Виконання планових та заявочних ремонтів контактно-кабельної мережі, безперебійне постачання електроенергії для забезпечення діяльності підприємства 52-62-44
 6 Дільниця контактно-кабельної мережі Виконання планових  та заявочних ремонтів контактно-кабельної мережі

 

Чепишко Микола Георгійович
 7 Дільниця тягових підстанцій Безперебійне постачання електроенергії для забезпечення діяльності підприємства Бойко Ілля Іванович
8 Технічний відділ Технічне керівництво експлуатацією та ремонтом рухомого складу, контроль за дотриманням технологій ремонтів Пуздряк Петро Миколайович 57-16-19
9 Планово-економічний відділ Аналіз господарської діяльності підприємства, планування основних техніко-економічних показників, складання фін.плану, розробка штатного розпису та положень про оплату праці, укладання договорів щодо інших видів діяльності підприємства, забезпечення подання у встановлені строки статистичної звітності Павлова Інна Володимирівна 57-16-17
10 Бухгалтерія ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності

Бульбук Тетяна Василівна 57-16-15
11 Відділ матеріально-технічного забезпечення Забезпечення підприємства матеріалами та запасними частинами, необхідними для роботи, видача запасних частин та матеріалів зі складу

 

Ротар Віктор Володимирович 57-16-22
12 Здоровпункт Забезпечення медичних оглядів працівників, проведення перед рейсового медичного огляду водіїїв, надання першої медичної допомоги Будзинська Наталія Аркадіївна 57-16-50
13 Відділ кадрів Забезпечення підприємства трудовими ресурсами та їх облік, ведення військового обліку на підприємстві Колісниченко Ольга Федорівна 57-16-13
14 Служба руху Організація  пасажирських перевезень електро- та автотранспортом на маршрутах Перебиковський Іван Андрійович 57-16-56
15 Служба по контролю за збором виторгу Забезпечення повноти збору виручки від перевезення пасажирів електро- та автотранспортом, приймання виручки за проїзд в електро- та автотранспорті Припузова Валентина Вікторівна 57-16-44
16 Автотранспортна дільниця Забезпечення автотранспортом та утримання його в справному технічному стані Перебиковський Іван Андрійович 6-87-36
17 Відділ головного механіка забезпечення  роботи обладнання, систем водопостачання та водовідведення, тепломереж, електромереж, проведення ремонтів будівель та споруд Сибірко Юрій Михайлович
18 Служба охорони праці та безпеки руху контроль за забезпеченням безпеки дорожнього руху, охорони та гігієни праці на підприємстві Куценко Федір Іванович 57-16-41
19 Служба рухомого складу
 20 Дільниця заявочного ремонту тролейбусів Виконання ремонтів рухомого складу згідно наданих заявок Данилевський Ігор Віталійович 53-13-60
 21 Дільниця планових ремонтів організація та проведення планових ремонтів рухомого складу Галамашевич Володимир Іванович

 

 22 Дільниця технічного обслуговування організація та  проведення поточного обслуговування рухомого складу та його миття Зайчук Іван Васильович
 23 Адміністративно-господарська дільниця Забезпечення дотримання в належному стані споруд, приміщень управління, згідно правил і норм виробничої санітарії, техніки безпеки, протипожежної безпеки Сопко Петро Петрович