Цілі діяльності Комунального підприємства

Предметом діяльності Підприємства є:
1.1. Реалізація послуг і робіт за цінами і тарифами, що передбачені законодавчими актами або на договірній основі. Для виконання поставлених завдань з надання послуг Підприємство самостійно організовує свою виробничу діяльність, здійснює будь-які дії, якщо вони не суперечать чинному  законодавству і цьому Статуту.
1.2. Регулярне перевезення пасажирів тролейбусами і автобусами Підприємства по заданому розкладу на установлених маршрутах та орендованим  транспортом на маршрутах, згідно договору з міською радою.
1.3. Технічна підготовка тролейбусів та всіх видів автомобільного транспорту для безперебійної роботи на маршрутах.
1.4. Проведення всіх видів ремонтів та здійснення технічного обслуговування тролейбусів та автотранспорту.
1.5. Проведення ремонтів і технічного обслуговування контактних та кабельних мереж, трансформаторних та тягових підстанцій, іншого технологічного обладнання.
1.6. Виконання столярних, слюсарних, токарних, сантехнічних та зварювальних робіт.
1.7. Здійснення систематичного забезпечення  електроенергією тролейбусів на лінії.
1.8. Здійснення комерційних перевезень пасажирів та вантажу тролейбусами та всіма видами автомобільного транспорту в межах України та за кордон.
1.9. Надання послуг юридичним та фізичним особам з ремонту і технічного обслуговування тролейбусів та автомобільного транспорту, з ремонту електро- і електронної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів.
1.10. Надання рекламних послуг організаціям та фізичним особам.
1.11. Надання послуг підприємствам і фізичним особам по виконанню столярних, токарних, сантехнічних, зварювальних робіт та миттю автотранспорту.
1.12. Організація перевезень пасажирів за комерційними розцінками в нічні години та на замовлення.
1.13. реалізація разових квитків та місячних проїзних квитків через кондукторів, водіїв та пересувні каси, громадських розповсюджувачів для  отримання оплати послуг за перевезення  пасажирів.
1.14. Підприємство має право видавати технічні умови і дозвіл на виконання робіт в зоні кабельної та контактної мережі.
1.15. Надання Медичних послуг (перед рейсові та після рейсові медичні огляди водіїв).
1.16. Надання юридичним та фізичним особам послуг автотранспорту.
1.17. Надання юридичним та фізичним особам послуг електротехнічної вимірювальної лабораторії.
1.18. Підготовка кадрів та підвищення їх кваліфікації водіїв тролейбусів, слюсарів, електриків, електромонтерів, електрогазозварювальників, стропальників, водіїв автотранспорту.
1.19. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України та відповідають, меті створення Підприємства.
1.20. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.
Взаємовідносини між Підприємством і міською радою, її органами управління і місцевого самоврядування будуються відповідно до чинного законодавства.